Ctpgaxyrwera0nyfo8xw

מבוא לחכמת הקבלה

   צפה בפרומו

הקורס "מבוא לחכמת הקבלה" הוא קורס יסודות בלימוד חכמת הקבלה. הקורס מפגיש את התלמיד עם כל תחומי הלימוד של החכמה, במידה המתאימה למי שעושה את צעדיו הראשונים בלימוד.ד

בין היתר, נלמד בקורס את הנושאים הבאים: מהי חכמת הקבלה, שפת הקבלה, תפיסת המציאות, חופש הבחירה, מבנה העולמות הרוחניים, נשמת אדם הראשון, עשר הספירות, השפעת הסביבה על האדם ועוד.ד

בהתאם לאופיו המיוחד של לימוד חכמת הקבלה, מטרת הקורס אינה רק למסור לתלמידים את הידע הנדרש, אלא גם להקנות לתלמידים את הכלים ללימוד נכון של החכמה. בראש ובראשונה כוונתנו בקורס זה היא להציג את חכמת הקבלה כשיטה מעשית, המציעה לכל אדם את הדרך להגיע לאיזון עם העולם הסובב אותו, ומתוך כך לחיות את חייו באושר, ביטחון ושלמות.ת


 

דרישות הקורס

הקורס מתאים לכל מי שרוצה ללמוד על יסודות חכמת הקבלה, לא נדרש ידע מוקדם.
הקורס מורכב ממשימות של צפייה בשיעורים מוקלטים, משימות קריאה ומבחני התמצאות.

המדריך שלך


אורן לוי
אורן לוי

"לומד את חכמת הקבלה 17 שנה. ניסיון של 15 שנה בהוראת חכמת הקבלה. מרצה בכיר במכללת "קבלה לעם